English Русский Українська český 中國 Zavolejte nám ještě dnes! 1-416-857-4957

Naše imigrační služby

Imigrace studentů

Imigrace studentů

Provincii od provincie má Kanada jeden z nejlepších vzdělávacích systému na světě. Každoročně sem přijedou desetitisíce studentů z mnoha zemí. Jakožto specialista na imigraci studentů Canada For Me dokáže nabídnout klientům širokou škálu možností ve vzdělávání a výuce – od jazykových škol přes vyšší odborné vzdělání až po univerzity.

U Canada For Me naši kmenoví právníci na míru připraví "imigrační cestu", která zjednoduší imigrační proces studenta. Pro ty, kdo se rozhodnou v Kanadě studovat, je to navíc vynikající způsob jak získat pracovní zkušenosti, a může to být prospěšné i pro budoucí plánovanou imigraci. Canada For Me může zásadně pomoci, pokud student plánuje permanentní imigraci – to se týká zejména studentů, kteří již absolvovali vysokoškolské vzdělání. Rovněž jsme nápomocni i v jiných základních věcech, jako například při hledání řádného ubytování; přestup mezi školami; i v provinčním zdravotním pojištění.

Sponzorství manželů

Sponzorství manželů

Sponzorovaní manželé (rovněž druh či družka) mohou v Kanadě pracovat během čekání na vyřízení jejich žádosti o trvalý pobyt. Občan Kanady nebo jedinec s trvalým pobytem může sponzorovat svého manžela či manželku, registrovaného partnera nebo druha či družku.

Sponzoři musí prokázat, že dokážou pokrýt potřeby sponzorovaného partnera (strava, oděv, ubytování). Musí prokázat, že dokážou takovou osobu finančně zajistit a že po vládě nebude požadována žádná finanční podpora. Existují ještě další, konkrétnější předpisy týkající se manželů/partnerů. Například, na vztahy kratší než dva roky (bezdětné) se vztahují dodatečné podmínky. Navíc osoba, které je udělen podmíněný trvalý pobyt, musí legálně žít se sponzorem po dobu dvou let od udělení podmíněného pobytu. Vzhledem ke komplexnosti se podmínky sponzorství neaplikují stejným způsobem ve všech situacích. Je tedy důležité, aby žadatelé byli s předpisy seznámeni, jelikož se žádosti podávají osobně.

Sponzorství pro rodiče

Sponzorství pro rodiče

Při imigraci do Kanady se na program pro rodiče a prarodiče vztahují specifické náborové lhůty, kdy jsou žádosti přijímány v lednu. Poté, co vláda formálně vyhlásí další kolo přijímání žádostí, specifikuje i příslušnou kvótu.

U nových sponzorství je důležité mít připravenou veškerou dokumentaci a přihlášky k podání. Ti, kdo propásnou oznámenou lhůtu, musejí bohužel často čekat na další kolo, což může být reálné až následující rok. Občan Kanady nebo osoba s trvalým pobytem může podat žádost o sponzorství pro rodiče (nebo prarodiče) dle imigrační kategorie Family Class. Zde musí sponzor rovněž prokázat schopnost pokrýt základní potřeby sponzorované osoby nebo osob. Sponzoři budou rovněž zodpovědní za finanční podporu imigranta a zajištění toho, že po vládních orgánech nebude požadována sociální podpora. POZNÁMKA: Na sponzorství v Quebecu se vztahují jiná pravidla.

Kvalifikovaní pracovníci

Kvalifikovaní pracovníci

U kvalifikovaných pracovníků imigrujících do Kanady je požadavek na minimální pracovní zkušenosti. Celkově musí být pracovní zkušenost ve specifickém oboru alespoň jednoletá (1560 hodin).

Musí se jednat o práci na plný úvazek nebo ekvivalentní práce na zkrácený úvazek. Práce musí být placená, takže neplacené stáže nebo dobrovolnictví se nepočítají. Navíc musí být uvedená zkušenost nabytá v posledních deseti letech (ve stejném oboru). Existují další požadavky na "úroveň kvalifikace", které jsou uvedeny v Národní klasifikaci zaměstnání (NOC). Pro žadatele, kteří nedovedou prokázat, že jejich pracovní zkušenosti naplňují požadavky NOC, je tento způsob žádosti bezpředmětný. Kvalifikovaní pracovníci musí rovněž splňovat požadavky na jazykové znalosti (Canadian Language Benchmark). To znamená, že musejí absolvovat jazykovou zkoušku, která zjistí, zda je jejich úroveň čtení, psaní a mluvení na přijatelné úrovni. Co se týče vzdělání, imigrující kvalifikovaný pracovník musí splnit Educational Credential Assessment, což znamená, že zahraniční vzdělání musí odpovídat kanadskému středoškolskému/postsekundárnímu vzdělání.

Provinční imigrace

Provinční imigrace

Provinční imigrace spadá pod Program provinčního kandidáta (Provincial Nominee Program). Toto je "rychlá cesta" při žádosti o trvalý pobyt. Podle PNP, provincie/teritoria mohou nominovat některé jednotlivce, kteří chtějí imigrovat a usadit se v konkrétní provincii.

Každá provincie (vyjma Quebecu) a dvě teritoria mají PNP, které umožňuje kandidátovi dobré začlenění se a možnost být přínosem pro zvolenou komunitu. Například program v Ontariu dává příležitost kvalifikovaným imigrantům s příslušnými dovednostmi a expertízou naplňovat požadavky zaměstnavatelů a přispívat k ekonomice. I když provincie navrhne kandidáta, tak tento stejně musí podat žádost o trvalý pobyt u Kanadské vládní agentury pro imigraci, uprchlíky a občanství (Canadian government agency - Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Navíc, a nehledě na příslušnou provincii, jejich dovednosti, vzdělání a pracovní zkušenosti musí pro zemi a provincii představovat přínos.

OSVČ

OSVČ

Program OSVČ je určen pro imigranty, kteří se v Kanadě chtějí stát osobami samostatně výdělečně činnými. Program spravuje Úřad pro občanství a imigraci (Citizenship and Immigration Canada) a nabízí různé možnosti. Na základě předpisů musí takoví imigranti představovat "podstatný přínos" pro konkrétní obor.

Imigrační úředníci oceňují hodnotu každé žádosti. Další cestou je program Start-up Visa, který je specificky určen pro imigrující podnikatele, kteří chtějí založit v Kanadě podniky vytvářející pracovní místa pro Kanaďany. V rámci tohoto programu Úřad pro občanství a imigraci požaduje, aby žadatel splňoval určité předpoklady: podpůrný dopis oficiálního zakladatele; potvrzení o vlastnictví podniku; požadovanou jazykovou úroveň (angličtina nebo francouzština); a dostačující prostředky pro život v Kanadě do doby, než podnikatel začne realizovat první zisky. Quebec má jiná imigrační pravidla, předpisy a postupy – nový imigrant má několik možností: Podnikatelský program; Investorský program; OSVČ program.

Imigrace uprchlíků

Imigrace uprchlíků

Imigrace pro uprchlíky a ochraňované osoby zahrnuje některá důležitá pravidla a postupy nastavené kanadskou vládou. Komise pro imigraci a uprchlíky (Immigration and Refugee Board) a Úřad pro občanství a imigraci (Citizenship and Immigration Canada) rozhodují o tom, kdo je chráněná osoba nebo uprchlík.

Existuje i způsob pod názvem Chráněný přechodný rezident (Protected Temporary Residents Class), kdy imigranti získají dočasné povolení k pobytu. Tito žadatelé budou mít právo časem si zažádat o trvalý pobyt dle příslušných podmínek. Ti, kdo jsou označeni za Vybrané cizí občany (Designated Foreign Nationals) nemohou požádat o trvalý pobyt alespoň pět let. U rodinných příslušníků existují předpisy zahrnující ženy a děti; manžele či manželky a partnery; a rodinné příslušníky, jejichž místo bydliště není známo. Canada For Me má kmenové zaměstnance, kteří pomáhají imigrantům se všemi vládními nařízeními a podmínkami, čímž vytvářejí rychlejší a pohodový proces.

Ověřte si své šance

Neztrácejte čas! Canada For Me má zkušenosti, kterým můžete věřit! Ověřte si své šance hned teď!

Klikněte sem

Vítejte na Canada For Me

Imigrační kancelář Canada For Me je kanadská společnost specializující se na imigrační služby. Poskytujeme celý rozsah služeb napříč Kanadou a po celém světě. Řídíme různé vládní programy pro imigranty, studenty, návštěvníky a dočasné pracovníky. Umíme vyřídit veškeré papírování a žádosti. U Canada For Me se týmy expertů budou snažit o nalezení řešení pro Váš imigrační případ, bez ohledu na to, jak obtížný může být.

 • Žádosti o víza, včetně dočasných víz pro návštěvníky, studenty, rodiče, prarodiče
 • Žádosti o pracovní povolení; Žádosti o studijní povolení; Hodnocení dopadu na pracovní trh
 • Žádosti o trvalý pobyt; Žádosti o občanství; Žádosti/slyšení pro uprchlíky
 • Provinční/federální imigrační programy; Humanitární a soucitné žádosti
 • Osobní zastoupení u Imigrační odvolací divize Federálního soudu Kanady

Tým společnosti Canada For Me strategicky plánuje imigrační případ každého klienta od začátku do konce. Nabízíme největší šanci na rychlé schválení a zajistíme, že naši klienti mají to nejlepší možné zastoupení. V Kanadě se imigrační zákony neustále mění a celý proces je velmi komplexní. Tým společnosti Canada For Me je v popředí imigračního procesu a bedlivě sleduje veškeré aktualizace a novely imigračních zákonů.

 

Proč imigrovat do Kanady?

 • Kanadské pracovní příležitosti

  Kanada má relativně nízkou nezaměstnanost a dostatek pracovních příležitostí, které mohou schopným imigrantům zajistit kariérní úspěch. Společnost Canada for Me Vám může poskytnout podrobné informace z pracovního trhu o různých volných typech prací a možnostech, které jsou k dispozici v ostatních částech země.

 • Dostupné životní podmínky

  Celkově má Kanada silnou ekonomiku a daří se jí i během ekonomických krizí. Má impozantní hospodářský růst mezi zeměmi G7 a velmi vysokou životní úroveň mezi zeměmi G20. Vysoká zaměstnanost a nízká inflace se odráží v dostupných životních podmínkách.

 • Dobré místo pro podnikání

  Pro ty, kdo chtějí začít podnikat je Kanada dobrým místem pro start. Ať už chcete začít s novým podnikem nebo přivést stávající společnost, podnikatelské prostředí je tu ideální pro úspěch. Ekonomika je silná, daně nízké a celkové podnikatelské náklady jsou přijatelné.

 • Mnoho otevřených komunit

  Kanadská vláda investuje každoročně miliony dolarů do snahy pomoci novým přistěhovalcům usadit se a začít nový život v Kanadě. Kanadská vláda investuje miliony a miliony dolarů do snahy pomoci imigrantům usadit se a začít nový život.

 • Vzdělávací systém světové úrovně

  Pro ty, kteří se usadí v Kanadě, je k dispozici jeden z nejkvalitnějších vzdělávacích systémů na světě. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dokonce umístila Kanadu na nejvyšších příčkách v gramotnosti, matematice a vědě.

 • Čisté a přirozené životní prostředí

  Kanada je pověstná svým bohatým ekosystémem. Světová zdravotnická organizace umístila jakost kanadského ovzduší na špičku mezi světovými zeměmi. Je tam bezpočet provinčních a městských veřejných prostranství, rozsáhlý systém národních parků a světoznámé přírodní památky.

 • Bezpečí, jistota a spravedlnost

  Kanaďané obecně žijí v bezpečných komunitách. Zločinnost je nízká a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zařadila Kanadu na přední příčky Indexu lepšího života, a to zejména za bezpečnost. V Kanadě se lze cítit bezpečně a jistě doma i ve společnosti.

 • Svoboda a kanadské hodnoty

  Kanadská úmluva práv a svobod chrání a zaručuje základní práva a svobody Kanaďanů. Společnost je tolerantní k minoritám; respektuje odlišné kultury a náboženství; akceptuje sexuální orientaci; a považuje muže a ženy za sobě rovné.

Error...

Please, enter a valid value

Canada For Me - Immigration Office

Please, enter a valid value